Multiple Sclerose

(MS)

Multiple sclerose is een aandoening waarbij ontstekingen plaatsvinden in het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) zonder specifieke oorzaak. Door deze ontstekingshaarden ontstaat verlittekening (sclerose) op verschillende plaatsen in het centrale zenuwstelsel. Hierdoor kan het zenuwstelsel het lichaam en de organen niet goed aansturen en ontstaat er functieverlies, zoals problemen met lopen, voelen en zien. Soms vindt er herstel plaats (relapsing remitting) en vaak is de uitval blijvend (chronisch). Hoe het verloop, de uitval en de toekomst er voor iemand met MS er uitziet, verschilt van persoon tot persoon.

Expertteam Multiple Sclerose (MS)

Archipel heeft een MS-expertteam, wat zich richt op cliënten met MS en hun omgeving, zowel verblijvend in de thuissituatie als verblijvend op een verpleegafdeling binnen Archipel. Bij aanmelding zal een intake plaatsvinden met u, waarbij uw hulpvraag in kaart wordt gebracht. We denken met u mee en kijken welke behandeling we kunnen bieden, zodat uw leven voor u en uw naasten zo optimaal mogelijk is. Tevens streven wij naar een samenwerking met de behandelaar(s) die al bij u betrokken zijn. Binnen ons expertteam zijn de volgende disciplines werkzaam: verpleegkundig specialist, arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtiste, psycholoog, logopedist en maatschappelijk werk. In de film over het Expertisecentra lichten we toe hoe we de gespecialiseerde zorg, behandeling, begeleiding en (eventueel) wonen bieden. 

Meer informatie MS

Voor meer informatie verwijzen we u naar de folder Multiple Sclerose (MS) met o.a. informatie over wat MS inhoudt, het expertteam en de functiestoornissen die kunnen optreden bij MS.

Contact MS

Heeft u vragen of wilt u in aanmerking komen voor behandeling? Neem dan contact op met verpleegkundig specialisten Daniëlle Termeer of Jacqueline van Baalen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via het medisch secretariaat via telefoon: 040 261 01 03, of mail: medischsecretariaat@archipelzorggroep.nl

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures