Syndroom van Korsakov

Moeite met het herkennen en herinneren van dingen en met het opslaan van nieuwe informatie: het zijn enkele gevolgen van het syndroom van Korsakov. Vaak wordt gedacht dat het een vorm van dementie is. De symptomen lijken namelijk erg op elkaar. Korsakov is echter een specifieke aandoening. Het is een ernstige vorm van hersenschade die vraagt om gespecialiseerde zorg, behandeling en begeleiding.

Ernstige hersenschade met blijvende geheugenproblemen 

In Nederland hebben naar schatting zo’n 8.000 tot 10.000 mensen het syndroom van Korsakov. De aandoening wordt veroorzaakt door een groot tekort aan vitamine B1. In westerse landen komt de aandoening vooral voor bij mensen die verslaafd zijn aan alcohol en die zichzelf sterk verwaarlozen. Ze eten bijvoorbeeld slecht of bijna niet. Het gevolg is dat ze een tekort aan bepaalde vitamines, waaronder vitamine B1, opbouwen. Hierdoor ontstaat ernstige schade aan de hersenen die zorgen voor blijvende geheugenproblemen. Mensen met Korsakov hebben daarom vaak moeite met het besef van tijd. Ze vergeten wat er wanneer is gebeurd en vinden het lastig om bepaalde dingen te herinneren en herkennen. Ook zijn ze niet meer in staat problemen op te lossen, iets te plannen of te organiseren. Het aanleren van nieuwe handelingen is vaak moeilijk, net als het opslaan van nieuwe informatie. Vaak hebben deze mensen weinig inzicht in het eigen gedrag, de situatie en de ziekte. Ze zijn daardoor niet meer in staat is om (goed) voor zichzelf zorgen. Meer weten over de oorzaak en symptonen van de ziekte, lees dan meer op de website van het Kenniscentrum Korsakov

Expertisecentrum Korsakov

De gevolgen van Korsakov zijn uiteenlopend en complex. Het Expertisecentrum Korsakov is gespecialiseerd in de specifieke begeleiding, behandeling en verzorging van mensen met de aandoening. We bieden diverse vormen van zorg, wonen en welzijn op maat. Ook hebben we een eigen expertteam met specialisten die u of uw naaste op een passende manier benaderen en ondersteunen. Zij werken volgens een gestructureerde dagplanning met diverse behandelingen en activiteiten die aansluiten bij uw wensen en behoeften of die van uw naaste. Hierdoor creëren we een dagstructuur waarin u/uw naaste zo veel mogelijk kwaliteit van leven ervaart.  

Het Expertisecentrum Korsakov maakt deel uit van het landelijke netwerk Kenniscentrum Korsakov. Hier wordt de kennis en ervaring op het gebied van Korsakov met elkaar gedeeld en ontwikkeld, met als doel zo de zorgkwaliteit continu te verbeteren.   
Bewoners vertellen zelf over het werk dat zij doen via arbeidsmatige dagbesteding in twee filmpjes

Gespecialiseerde zorg en behandeling bij Korsakov

Bij het Expertisecentrum Korsakov kunt u of uw naaste terecht voor verschillende vormen van zorg, wonen en welzijn. We hebben drie medewerkers aan het woord gelaten over hoe zij de zorg en begeleiding zien die zij bieden aan bewoners met dit syndroom. 

Wonen met intensieve zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov

Veel mensen met dit syndroom kunnen niet meer (goed) voor zichzelf zorgen. Daarom hebben ze intensieve zorg en begeleiding nodig. Soms is het mogelijk om (in het begin) thuis te blijven wonen en bij Archipel dagbehandeling te krijgen (zie volgende kopje). Vaak echter worden mensen met de aandoening op een bepaald moment opgenomen in het verpleeghuis. Bij de locatie Landrijt en de kleinschalige woonvorm Het Kwadraat hebben we diverse woonmogelijkheden voor mensen met Korsakov. Bewoners wonen hier in zogenaamde leefmilieus met elkaar samen. Dit betekent dat de omgeving is aangesloten bij de specifieke behoeften en wensen van bewoners. Denk aan veel rust of juist volop ruimte voor sociaal contact. Hierdoor stimuleren we gezond en positief gedrag en kunt u/uw naaste op een manier leven die bij u/uw naaste past.

Dagbehandeling en dagbesteding

Mensen met het syndroom van Korsakov hebben baat bij een gestructureerde dagplanning. Die bieden we in de vorm van gespecialiseerde dagbehandeling en dagbesteding, zowel voor mensen die bij ons wonen, alsook voor mensen die (nog) thuis wonen. Voor u of uw naaste wordt een gestructureerde dagplanning op maat gemaakt met passende behandelingen en zinvolle activiteiten. Zo ondersteunen we u/uw naaste bij het aanleren van nieuwe handelingen, bijvoorbeeld via onze arbeidsmatige dagbesteding Werk & Talent. We kijken naar mogelijkheden in plaats van naar beperkingen, zodat u of uw naaste zo veel mogelijk mee kunt blijven doen en een zin- en waardevolle dag ervaart.

Wilt u meer weten over de behandelmogelijkheden van het Expertisecentrum Korsakov?
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Of maak een afspraak met een van de specialisten. We staan u graag te woord. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 040 264 64 64 of rechtstreeks via het secretariaat van de Dienst Behandeling via telefoonnummer 040 261 01 02. 

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures