Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Archipel beschikt over een eigen expertteam niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Dit team richt zich op goede zorg en behandeling voor cliënten met NAH, hun naasten en mantelzorgers.

Wat biedt Archipel?

Naast verpleeghuiszorg voor bewoners met hersenletsel, biedt Archipel behandelingen aan voor mensen met hersenletsel die thuis wonen. Dit kan via het behandelprogramma Hersenz, maar ook bij Archipel Landrijt en Dommelhoef kunnen mensen met hersenletsel terecht voor dagbehandeling. Op Dommelhoef bevindt zich ook het Afasiecentrum, waar groepsbehandeling gegeven wordt voor mensen met afasie.

Naast mogelijkheden voor dagbehandeling en groepsbehandeling, biedt Archipel ook individuele behandeling aan in de eerstelijn en in de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP). Deze behandeling wordt gegeven door deskundige behandelaars, gespecialiseerd in hersenletsel. Zij werken samen met u aan de (combinatie van) problemen die u tegenkomt. U kunt hier terecht voor de behandeling van de gevolgen van NAH.

Is het enige tijd geleden dat u gerevalideerd heeft en ervaart u problemen en/of klachten, dan is deelname aan de Hersenz-behandeling misschien iets voor u.

Meer weten over behandeling en begeleiding van NAH?

Wilt u meer informatie of een afspraak maken met één van de behandelaars? Bel  ons op 040 264 64 64 of rechtstreeks met het secretariaat van de Dienst Behandeling op 040 261 01 02. In de film over het Expertisecentra lichten we toe hoe we de gespecialiseerde zorg, behandeling, begeleiding en (eventueel) wonen bieden. 

Informatie- en Adviespunt Hersenletsel Zuidoost Brabant

Heeft u of uw naaste hersenletsel en heeft u vragen, het gevoel dat u er alleen voor staat of wilt u gewoon uw verhaal kwijt? Dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Adviespunt Hersenletsel Zuidoost Brabant:
088-6330999 / informatie@nahzobrabant.nl.

In uw mail graag naam en telefoonnummer vermelden. De coördinator van het Informatie-& Adviespunt staat u te woord of reageert op uw mail en brengt u, indien gewenst,  in contact met een ervaringsdeskundige. 

 

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures