Korsakov

Het syndroom van Korsakov is een restsyndroom na het doormaken van een ernstig thiamine-gebrek (vitamine B1) dat vrijwel altijd ontstaat binnen de context van chronisch alcoholgebruik. Het wordt gekenmerkt door forse geheugenstoornissen en centraal executieve stoornissen.

Gevolgen van Korsakov

Kenmerkende geheugenstoornissen die optreden zijn verlies van autobiografische herinneringen, inprentingproblemen en desoriëntatie. De centraal executieve stoornissen die optreden zijn vooral initiatiefverlies, planningsproblemen, impulsiviteit en gebrek aan ziekte-inzicht. Daarnaast worden vaak loopstoornissen gezien en lichamelijke problemen die terug te voeren zijn op chronisch alcoholmisbruik. Psychische co-morbiditeit en gedragsproblematiek komen vaak voor.

Wat biedt Archipel?

Het woon- en zorgaanbod is ingericht volgens een therapeutisch leefmilieu. Deze leefomgeving bevordert gezond en positief gedrag, en ondersteunt passende socialisatie en sociale interactie. Centraal in de zorg voor cliënten met Korsakov is de toepassing van de empatisch-directieve benadering en leertheoretische principes binnen de kaders van de verschillende leefmilieus. In de film over het Expertisecentra lichten we toe hoe we de gespecialiseerde zorg, behandeling, begeleiding en (eventueel) wonen bieden. 

Zorgprogramma Korsakov

Een expertteam van professionals van Archipel heeft op basis van het landelijke programma een eigen zorgprogramma gemaakt naar de specifieke situatie voor Korsakov cliënten binnen Archipel. Een programma dat continue up-to-date wordt gehouden met de nieuwste kennis. Het opzetten van arbeidsmatige dagbesteding is ook een onderdeel van het zorgprogramma. Binnen Archipel is er sprake van een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak in de zorg voor Korsakov cliënten. Hierbij is er sprake van afstemming en samenhang tussen de andere behandelaren, verpleging en verzorging. Rond elke cliënt is een team actief om samen met de cliënt en zijn directe omgeving te bepalen wat de best passende behandeling en zorg is.

Expertisecentrum Korsakov

Archipel is toegetreden tot een landelijk netwerk van instellingen (Expertisecentrum Korsakov) die ervaring en deskundigheid hebben in de zorg voor Korsakov cliënten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons op 040 264 64 64 of rechtstreeks met het secretariaat van de Dienst Behandeling op 040 261 01 02.

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures