Behandelspecialisaties

U wilt de beste zorg, persoonlijk en op maat. Dat wil Archipel ook. Daarom bieden wij teams bestaande uit behandeling, verpleging en verzorging die gespecialiseerd zijn op één aandoening of beperking. Deze teams weten alles over één specifiek ziektebeeld, of juist over één bepaalde functie zoals 'wondzorg'. Maar ook over hoe u goed revalideert na een operatie.

We bieden gespecialiseerde zorg, behandeling en begeleiding voor ziektebeelden na een CVA en niet-aangeboren hersenletsels en bij de ziekte van Huntington, Korsakov, Multiple Sclerose en Parkinson. In de film over het Expertisecentra lichten we toe hoe we de gespecialiseerde zorg, behandeling, begeleiding en (eventueel) wonen bieden. 

Gespecialiseerde en functionele zorg bieden we bijvoorbeeld met betrekking tot eten en drinken, mondzorg, palliatieve zorg, probleemgedrag, seksualiteit, valpreventie en wondzorg.

De laatste jaren is met name binnen de locaties Dommelhoef en Landrijt onze zorg steeds meer gespecialiseerd geworden. Hier staat een uitgebreid team van behandelaars klaar om u te helpen met genezing of om de vervelende gevolgen van uw handicap zoveel mogelijk te beperken. We richten ons daarbij vooral op lichamelijke aandoeningen en geestelijke beperkingen door ouderdom. Daarin gaan we samen bekijken wat u allemaal nog wél kunt.

Expertisecentra 

Archipel beschikt over een Expertisecentra waar onze gespecialiseerde zorg wordt gebundeld. Binnen dit centrum leggen we onze bestaande kennis en ervaring vast en ontwikkelen we nieuwe kennis in zorg- en functieprogramma's. Daar profiteert elke cliënt binnen Archipel van. Ons Kenniscentrum maakt deel uit van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). In dit netwerk werken instellingen voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en het UMC St. Radboud samen aan de verbetering van zorg en behandeling in de ouderenzorg.

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures