Menu

Psychologie bij Archipel

Verwijzing

Met een verwijzing Generalistische Basis - GGZ van uw huisarts of specialist kunt u vanuit uw thuissituatie gebruik maken van het aanbod van de Archipel poli Psychologie. 

Hulpverleningsaanbod

Wij zijn gespecialiseerd in de doelgroep ouderen en volwassenen. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek (onderzoek) en behandeling van diverse psychologische problemen zoals:

 • Somberheid / depressie
 • Angst / piekeren
 • Slaapproblemen
 • Problemen in het gedrag
 • Problemen op het gebied van intimiteit en seksualiteit
 • Stressproblemen na het doormaken van een trauma / ongeval
 • Cognitieve problemen (zoals bv geheugen of concentratieproblemen / NAH)
 • Psychische problemen ten gevolge van een ziekte zoals Parkinson, MS en de ziekte van Huntington

Behandelaanbod

Archipel heeft diverse ervaren gezondheidszorgpsychologen in dienst. Naast een brede ervaring met ouderen heeft iedere psycholoog zijn of haar eigen specialisatie, zoals dementie, parkinson, ms, huntington en hersenletsel. Wij bieden veelal kortdurende psychologische behandeling en (neuro)psychologisch onderzoek op een van onze locaties in en rondom Eindhoven. Indien er een vervolg noodzakelijk is zorgen wij in overleg met u en uw huisarts voor een adequate doorverwijzing binnen Archipel of een instantie daar buiten.  Wij zijn niet ingericht hulp te bieden in crisissituaties, neem dan contact op met uw huisarts / huisartsenpost.

Wij bieden diverse behandelingen aan, de keuze maken we samen met u en is altijd afgestemd op uw wensen en mogelijkheden:

 • Cognitieve therapie (denken)
 • Gedragstherapie (doen)
 • Oplossingsgerichte therapie (wat kan er beter)
 • EMDR (nare herinneringen therapie)
 • Mindfulness (hier en nu training)
 • ACT (acceptatie)
 • DHT (dierbare herinneringen)

In ontwikkeling

Geheugenpoli Zuiderpark

Meer weten over de psychologische ondersteuning?

Bel ons op 040-2646464 of mail servicepunt@archipelzorggroep.nl. Zij brengen u in direct contact met de beschikbare psycholoog. 

Klik hier voor meer informatie over wachttijden.